PRO BONO

LZ Legal si plně uvědomuje svou společenskou zodpovědnost, a proto se podílí i na podpoře vybraným neziskovým organizacím. Hlavní činností LZ Legal v oblasti společensky prospěšných projektů je podpora neziskových organizací poskytováním právních služeb za sníženou odměnu.

Pro klienty s limitovaným rozpočtem nabízí LZ Legal bezplatné poskytnutí požadované právní služby v situaci, kdy klient nemá dostatek prostředků k hájení svého práva. Tato koncepce bezplatného poskytování právních služeb je odvislá od konkrétního právního problému, ve kterém lze předpokládat, že klient může být úspěšný.

Reference

Charita Olomouc