OBCHODNÍ PRÁVO A PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

LZ Legal poskytuje úplný právní servis pro podnikatele. Právní pomoc začíná při již při samotném zahájení podnikání např. při volbě právní formy a založení společnosti a následně je poskytována v dalších fázích podnikání. LZ Legal poskytuje poradenství při každodenním chodu společnosti na základě požadavků klienta. Poradenství je poskytováno v rozsahu od občasné potřeby právní pomoci až do úplného outsourcingu právních služeb. Při běžném firemním řízení se na nás klienti obracejí nejčastěji s těmito požadavky:

Komplexní právní servis v souvislosti se založením společností a všech souvisejících otázek

Návrhy a revize smluv pro členy statutárních orgánů a jiné vedoucí pracovníky

Příprava dokumentů v souvislosti se svoláváním a zasedáním orgánů společnosti

Právní poradenství při zvyšování nebo snižování základního kapitálu

Příprava smluvních dokumentů v souvislosti s převody majetkových účastí na společnostech

Přeměny obchodních společností – fúze, rozdělení apod.

Právní audity

V souvislosti s podnikatelskými záměry a obchodními aktivitami našich klientů poskytuje
LZ Legal také poradenství v oblasti grantů a získávání dotací z fondů EU a státního rozpočtu EU. V této oblasti spolupracujeme úzce se společností Asistenční centrum a.s.