PRÁVNÍ VZTAHY K NEMOVITOSTEM

Díky bohatým zkušenostem v oblasti práva k nemovitostem můžeme klientům nabídnout kvalitní právní služby týkající se právních vztahů k nemovitostem. Rádi pro Vás vyjednáme a připravíme

nájemní smlouvy

kupní smlouvy

darovací smlouvy

smlouvy o zřízení věcných břemen

zástavní smlouvy

prohlášení vlastníka o rozdělení nemovitosti

smlouvy o výstavbě

právní audity

Také poskytujeme právní poradenství klientům při privatizaci obecních domů, zakládání bytových družstev a při převodech bytů do vlastnictví původních nájemníků. Nabízíme též služby advokátní úschovy.