INOVACE A AUTORSKÉ PRÁVO

LZ Legal a právní služby

LZ Legal poskytuje standartní právní služby z mnoha právních odvětví českého práva. Nicméně stěžejní část poskytovaných služeb tvoří služby z oblasti obchodního práva, práva obchodních společností a autorského práva.

LZ Legal spolupracuje s významnými subjekty na poli inovací a transferu technologií. Její úloha spočívá v poskytnutí účinné ochrany inovacím a novým technologiím. LZ Legal také pro své klienty z oblasti vysokého školství a veřejného výzkumu hledá řešení, jak propojit primární výzkum s praxí. LZ Legal používá v rámci transferu technologií známé transferové nástroje a zajišťuje tak pro své klienty například ekonomický a právní servis při zakládání spin-off firem, rozmanité využití licencí včetně jejich prodeje, či poskytuje právní rámec pro přímé využití výsledků výzkumu.

V oblasti autorského práva poskytuje LZ Legal standartní služby spočívající v ochraně autorských práv a průmyslových vzorů, patentů a ochranných známek. LZ Legal zastupuje klienty v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví i před evropským Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu. Na poli autorského práva LZ Legal spolupracuje s patentovou kanceláří Inpartners Group.
LZ Legal dále poskytuje poradenství pro některá centra transferu technologií, vědeckotechnické parky nebo podnikatelské inkubátory.

Reference

Loga Mendelova univerzita v Brně CVVI Energoklastr Inpartners Group