ADVOKÁTI

Mgr. Ľubomír VdovecMGR. ĽUBOMÍR VDOVEC

E- mail: lubomir.vdovec@lzlegal.cz
ID datové schránky: d3ym4yz

Více informací

Reference

Jihomoravské inovační centrum Brno

Centrum pro výzkum, vývoj a inovace

TRANSCOM WORLDWIDE CZECH REPUBLIC s.r.o.

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

Česká kancelář pojistitelů

Členství

Česká advokátní komora

Jazyky

čeština, angličtina, španělština

Specializace

pojistné právo

obchodní závazkové vztahy

právo duševního vlastnictví

transfer technologií

Vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (absolvoval 2002)

Advokát od r. 2006

Předchozí praxe: Společník Advokátní kanceláře Paroulek, Zrůstek, Lůdl v. o.s. 2006 - 2011

×

 

Reference

Státní fond životního prostředí – právní poradenství v programu Zelená úsporám

právní služby pro realitní kancelář Tecnocasa Czech Republic a.s.

Jaroslav Třešňák Horova – právní poradenství pro skupinu firem JTH Group a.s.

Členství

Česká advokátní komora

Jazyky

čeština, angličtina, němčina

 

Specializace

obchodní společnosti

obchodní závazkové vztahy

občanské právo

nemovitosti

pracovní právo

Vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (absolvovala 2003)

Advokát od r. 2008

Předchozí praxe:

METRA BLANSKO a.s. (2003-2006, podnikový právník, současně právník skupiny firem APOS)

Advokátní kancelář Paroulek, Zrůstek, Lůdl v. o.s. (2006-2010, od 2008 vedoucí pražské kanceláře)

×

MGR. DAVID RAŠOVSKÝMGR. DAVID RAŠOVSKÝ

Tel.: + 420 775 633 187
E-mail: david.rasovsky@lzlegal.cz
ID datové schránky: tp2izfn

Více informací

Specializace

občanské právo

právní vztahy k nemovitostem

obchodní právo

směnečné právo

rodinné právo

Vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (absolvoval roku 2008), obor Právo a právní věda

Externí doktorand na Právnické fakultě UPOL v Olomouci, Katedra občanského práva a pracovního práva
od roku 2011

Advokát od r. 2012

Reference

Advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Paroulek, Zrůstek, Lůdl v.o.s.,
poté v Advokátní kanceláři Paroulek

Členství

Česká advokátní komora

Jazyky

angličtina, pasivně francouzština

×

 

JUDr. Michael MannJUDr. Michael Mann

Tel.: +420 775 893 312
E-mail: michael.mann@lzlegal.cz
ID datové schránky: crcgxr9

Více informací

Specializace

občanské právo

obchodní právo

trestní právo

rozvody, společné jmění manželů

pracovní právo

Vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (absolvoval roku 1999)

Advokát od r. 2010

Členství

Česká advokátní komora

Jazyky

angličtina, němčina

×

 

Mgr. David NovákMGR. DAVID NOVÁK

Tel.: + 420 608 441 811
Email: david.novak@lzlegal.cz
ID datové schránky: etmuwfm

Více informací

Specializace

Občanské právo

Obchodní právo

Obchodní společnosti, družstva

Trestní právo

Rodinné právo, výchova, výživné

Pracovní právo

ojišťovací právo

Vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně (Absolvoval roku 2011)

Advokát od roku 2015

Členství

Česká advokátní komora

Jazyky

čeština, němčina

×

 

MGR. VOJTĚCH WRANAMGR. VOJTĚCH WRANA

Tel.: +420 725 036 250
Email: vojtech.wrana@lzlegal.cz

Více informací

 

Specializace

Občanské právo

Obchodní právo

Trestní právo

Pracovní právo

Pojišťovací právo

Vymáhání pohledávek

Vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně (Absolvoval roku 2013)

Advokát od roku 2017

Členství

Česká advokátní komora

Jazyky

angličtina

×

 

Mgr. LUCIE DŘEVÍKOVSKÁMgr. LUCIE DŘEVÍKOVSKÁ

Tel.: +420 773 796 321
Email: lucie.drevikovska@lzlegal.cz

Více informací

Advokát od roku 2017

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (absolvovala 2014)

Jazyky: čeština, angličtina

×