TECHNICKÁ PODPORA

Naše technické zázemí zajišťuje společnost SYSTEM 4U s.r.o. , jedná
se o koordinovanou spolupráci, která vede k realizaci a řízení aktivit našich klientů.

Aplikace Inkaso pohledávek je vytvořena s cílem umožnit automatizovanou hromadnou správu a vymáhání pohledávek. Vzhledem k propracované ekonomice pohledávky a k možnosti automatizovaně a hromadně podávat návrhy na elektronický platební rozkaz je široce používána ke správě a vymáhání bankovních pohledávek vůči retailovým i korporátním klientům.