REPORTING PRO KLIENTA

Pro mnoho klientů je důležité mít přehled o spravovaných pohledávkách, proto každému klientovi poskytujeme přehled o stavu pohledávek přes rozhraní reportingu. Tato aplikace mu zajistí online přehled o všech událostech, které se v průběhu správy pohledávky staly.

Používáním aplikace Inkaso pohledávek je umožněno reportovat naším klientům přesná data a události, které se v rámci správy a vymáhání pohledávky udály.

Reportovací modul slouží ke generování, zobrazování a exportu reportů, které jsou pomocí MS reporting services generovány nad daty aplikace. Reporty je možné parametrizovat a exportovat do formátů word, excel, pdf, tiff, xml, csv, nebo také publikovat pomocí webových služeb.