HROMADNÁ SPRÁVA POHLEDÁVEK

Legal ExpressMezi hlavní aktivity společnosti LZ Legal patří poskytování služeb v oblasti hromadné správy pohledávek. Naše služby jsou určeny nejen pro velké společnosti, ale také pro společnosti s menším počtem pohledávek k vymáhání.

Pro každého klienta jsme schopni navrhnout diferencovaný přístup. Vycházíme z našich dlouholetých zkušeností, které potvrdily, že v případě vymáhání menšího množství pohledávek je vhodnější zvolit více individuální postup při jejich správě, zatímco v případě hromadného vymáhání dlužného pojistného či spotřebitelských půjček bude postup více automatizovaný a systematický.

Výběr z referencí:

Reference LZ Legal Transcom Kooperativa Pojišťovna ČSOB Pojišťovna Česká kancelář pojistitelů Stavební spořitelné České spořitelny

Předpokladem efektivní správy a vymáhání pohledávek je především odborná znalost, strategie a organizačně technické zajištění celého procesu.

S procesem správy a vymáhání pohledávek je spojeno mnoho opakujících se administrativních úkonů a vedení velkého množství záznamů. Jde převážně o úkony, které lze automatizovat pomocí speciální softwarové aplikace, a tak sledovat řízení cyklu pohledávek. Více v technickém zabezpečení.